Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputātiem radušās šaubas par “Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2030.gadam” (NEKP 2030) iekļautajiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas pasākumiem, trešdien komisijas sēdē rezumēja komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis (S). 

Tādēļ komisija kādā no nākamajām sēdēm aicinās Ekonomikas ministriju (EM), Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju iepazīstināt deputātus ar detalizētiem aprēķiniem, kā konkrēti siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas pasākumi var palīdzēt sasniegt NEKP 2030 mērķus.

EM valsts sekretāra vietnieks Dzintars Kalniņš, iepazīstinot ar NEKP 2030, informēja, ka līdz 2030.gadam Latvija apņēmusies samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju par 6% attiecībā pret 2005.gada rādītāju. 

Kā galvenos pasākumus šī mērķa sasniegšanai, Kalniņš minēja energoefektivitātes paaugstināšanu rūpniecībā, jaunu ražošanas tehnoloģiju ieviešanu, vēja elektrostaciju ar kopējo jaudu 800 līdz 1000 megavatstundas (MWh) uzstādīšanu, Saules enerģijas paneļu uzstādīšanu pie dzīvojamajām ēkām, kā arī dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanu. 

Tiesa, NEKP 2030 nav paredzēts valsts atbalsts vēja elektrostaciju uzstādīšanai un EM paļaujas uz to, ka tās tiks uzstādītas par privātām investīcijām. Deputāts Arvils Ašeradens (JV) vērsa EM uzmanību uz to, ka Latvijā nemaz nav tik daudz vietu, kurās iespējams uzstādīt vēja elektrostacijas, turklāt arī tas, kas jau ir tikušas plānotas, iedzīvotāji noraidījuši kā nepieņemamas.

Vairāku deputātu šaubas izraisīja arī EM plāni, ka iedzīvotāji sāks aktīvi uzstādīt Saules enerģijas paneļus. EM pārstāvji nespēja deputātiem izskaidrot, kāpēc tieši Saules enerģijas paneļi iekļauti NEKP 2030 kā mikroģenerācijas elements. 

Deputāts Ivars Zariņš (S) šaubījās arī par plāniem apkurē palielināt biomasas kurināmā īpatsvaru. Zariņš minēja Siguldas piemēru, kur aptuveni puse ēku tiek apkurināta ar biomasu un aukstā laikā pilsētā “nav iespējams elpot šo biomasas kurināmā radīto izmešu dēļ”. 

Savukārt deputāts Didzis Šmits uzsvēra – EM apgalvotais, ka, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas, Latvijai jāatgriežas 2012.gada emisiju līmenī, tāpēc šis mērķis esot viegli sasniedzam – viņam nešķiet pieņemams, jo 2012.gadā Latvijā bijusi dziļa pēckrīzes stagnācija. Šmits pauda viedokli, ka valstij jāvirzās uz ekonomisko attīstību nevis jāmēģina atgriezties recesijas laikos. 

Dombrovskis šaubījās par ēku siltināšanas pasākumu ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. EM pārstāvji pauda, ka NEKP 2030 mērķu sasniegšanai 10 gados būtu jānosiltina 2000 daudzdzīvokļu ēkas un 5000 privātmājas, taču Dombrovskis sacīja, ka par siltināšanu lauku apvidos neesot vērts runāt līdzekļu trūkuma un iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ, savukārt Rīgā siltināšana sokas ļoti gausi. 

Ministru kabinets 28.janvārī atbalstīja EM sagatavoto “Nacionālais enerģētikas un klimata plānu 2030.gadam” (NEKP 2030).

Pēc plāna apstiprināšanas tas tiks iesniegts Eiropas Komisijai (EK). Savukārt plāna īstenošanu koordinēs un uzraudzīs premjera vadītā Nacionālā enerģētikas un klimata padome.

NEKP 2030 būs galvenais dokuments ilgtermiņa enerģētikas un klimata politikas formulēšanai. Plāna ilgtermiņa vīzija ir ilgtspējīgā, konkurētspējīgā un drošā veidā veicināt klimatneitrālas tautsaimniecības attīstību.

Kopumā plāna īstenošanai nepieciešamais finansējums ir teju 10 miljardi eiro.

Lai īstenotu NEKP 2030 ietvertos pasākumus un uzdevumus, plānots izmantot valsts un pašvaldību budžeta finansējumu, kā arī nacionālo līdzfinansējumu Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansējumu projektiem, gan piesaistīt ES finanšu vai citu finansējuma avotu līdzekļus un privāto kapitālu, atkarībā no pasākuma rakstura.

Viens no plāna priekšlikumiem paredz “zaļināt” nodokļu sistēmu. Plāna projektā norādīts, ka pēc būtības regulēt un ietekmēt energoresursu patēriņu var akcīzes nodoklis par naftas produktu un dabasgāzes izmantošanu, dabas resursu nodoklis (DRN) par CO2 emisijām un transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis (TEN).

Kā viens no galvenajiem pasākumiem, kādā veidā ar nodokļa sloga nepalielināšanu varētu veicināt energoefektivitātes uzlabošanas vai atjaunojamo energoresursu (AER) tehnoloģiju uzstādīšanas pasākumus, esot izvērtēt iespēju pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu nodokļu politikas pamatnostādņu un pašvaldību ietvaros, teikts plānā.

NEKP 2030 arī paredzēts veicināt vēja un saules enerģijas ražošanu. “Izmaksas elektroenerģijas ražošanai sauszemes vēja parkos ir ievērojami samazinājušās un jaunākie pētījumi liecina, ka tās ir lētākās starp visiem jaunuzstādīto tehnoloģiju, tostarp fosilā kurināmā tehnoloģiju, veidiem elektroenerģijas ražošanai,” piebilda ministrijā.

Plāna mērķi ir veicināt resursu efektīvu izmantošanu, kā arī to pašpietiekamību un dažādību, nodrošināt resursu, un it īpaši fosilu un neilgtspējīgu resursu, patēriņa būtisku samazināšanu un vienlaicīgu pāreju uz ilgtspējīgu, atjaunojamu un inovatīvu resursu izmantošanu, kā arī stimulēt tādas pētniecības un inovāciju attīstību, kas veicina ilgtspējīgas enerģētikas sektora attīstību un klimata pārmaiņu mazināšanu.

Lai sasniegtu minētos mērķus, plānā iekļauts saraksts ar 104 pasākumiem, kas sadalīti 12 rīcības virzienos. Starp tiem ir ēku energoefektivitātes uzlabošana, neemisiju tehnoloģiju izmantošanas veicināšana elektroenerģijas ražošanā, energoefektivitātes uzlabošana un atjaunojamo energoresursu (AER) tehnoloģiju izmantošanas veicināšana siltumapgādē un aukstumapgādē un rūpniecībā un transportā, enerģijas pašražošanas un pašpatēriņa veicināšana.

Tāpat starp pasākumiem ir enerģētiskā drošība un neatkarība, pilnīga enerģijas tirgu integrācija, infrastruktūras modernizācija, atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošana un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšana, resursu efektīva izmantošana un SEG emisiju samazināšana lauksaimniecībā, ilgtspējīga resursu izmantošana, SEG emisiju samazināšana un CO2 piesaistes palielināšana mežsaimniecībā.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here