Rīga, 16.maijs, LETA. Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadā bija 8,54 miljoni eiro, kas ir par 355 872 eiro jeb 4,3% vairāk nekā 2016.gadā, liecina aģentūras 2017.gada darbības pārskats.

Ielu apgaismojuma nodrošināšanai no šīs naudas tika tērēti 7,75 miljoni eiro, 752 926 eiro – luksoforu sistēmas uzturēšanai, un 42 501 eiro – inventāra uzturēšanai pašvaldības teritorijā.

Ieņēmumi no aģentūras pašu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2017.gadā bija 536 761 eiro, kas bijis plānotais apjoms. No šiem ieņēmumiem gandrīz pusi veido maksa par reklāmas iekārtu pieslēgumu ielu apgaismojumam uzstādīšanu un uzturēšanu, bet pārējie pašu ieņēmumi ir saņemti kā apdrošināšanas atlīdzības par ceļu satiksmes negadījumos bojātiem balstiem un luksoforiem, kā arī maksa par izpildītiem ielu apgaismojuma ierīkošanas pasūtījuma darbiem un citiem pakalpojumiem.

Darbības pārskatā atzīmēts, ka pērn atbilstoši ielu apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas grafikam publiskai lietošanai paredzēto objektu apgaismošanai kopā tika nodrošināta 3 914 stundas gadā. Tāpat tika nodrošināta 377 luksoforu darbība un nodrošināta 49 300 LED gaismekļu darbība.

Pērn aģentūra nodrošinājusi deviņu bērnudārzu teritoriju apgaismojuma atjaunošanas darbus, veikusi elektrokabeļa nomaiņu Strazdumuižas internātvidusskolai, pabeigusi elektroenerģijas pastāvīgā sprieguma ierīkošanu Lucavsalas atpūtas zonā un īstenojusi citus projektus.

Pēc pārskatā pieejamās informācijas, 2017.gadā tika pieņemti darbā deviņi darbinieki, bet atbrīvoti – 11. Astoņi no darba attiecības pārtraukušajiem darbiniekiem bija pensijas vecumā.

Revīziju par aģentūras 2017.gada pārskatu ir sniegusi SIA “Deloitte Audits Latvia”  un revīzijas laikā tika konstatētas un pārrunātas dažas atsevišķas nepilnības aģentūras darbībā. Piemēram, aģentūrā nebija ieviesta atsevišķa iekšējā audita struktūrvienība un kvalitātes vadības sistēma.

Kā norāda aģentūras pārstāvji, patlaban visas konstatētās nepilnības ir novērstas.

Aģentūras darbības pārskatu par 2017.gadu šodien akceptēja Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteja. Galējo lēmumu pieņems Rīgas dome.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here